لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

وورق گالوانیزه 1.25 امیرکبیر کاشان عرض 1

  • کد کالا: 1097
  • برند: امیرکبیرکاشان
  • ضخامت: 1.25
  • عرض: 1000
  • حالت: رول
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 29,910تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.