لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

میلگرد نمره 22 ابهر

  • کد کالا: 8172
  • برند: موجودی انبارتهران
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 17,750تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.