لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

میلگرد نمره 18 ابهر

  • کد کالا: 8170
  • برند: موجودی انبارتهران
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 18,050تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.