• به روزرسانی: 1401/07/24
 • بازدید: 12758
طراحی دستی و محاسبات عرشه فولادی
روش طراحی دستی و محاسبات عرشه فولادی

در ادامه این مقاله قصد داریم در مورد روش های طراحی دستی و محاسبات عرشه فولادی، صحبت کنیم. اما قبل از آن می توانید در صورت نیاز از صفحه طراحی اقتصادی سقف عرشه های فولادی و نرم افزار محاسبات دیدن کنید و در صورت نیاز اقدام به دانلود طراحی اقتصادی عرشه های فولادی آن کنید.

محاسبات دستی عرشه فولادی

روش محاسبات عرشه فولادی به صورت دستی

بار مرده سقف عرشه فولادی

 1. در صورتی که کف سازی با پوکه معدنی انجام شده باشد:
  دال بتنی سقف عرشه های فولادی در ضخامت 5 سانتی متر برای طبقات تعیین شده است.
  دال بتنی سقف عرشه های فولادی در ضخامت 5 سانتی متر برای بام تعیین شده است.
 2. در صورتی که کف سازی با فوم بتن انجام شده باشد:
  دال بتنی سقف عرشه های فولادی در ضخامت 5 سانتی متر برای طبقات تعیین شده است.
  دال بتنی سقف عرشه های فولادی در ضخامت 5 سانتی متر برای بان تعیین شده است.
 • برای محاسبه بار مرده سقف، نیاز به مطالعه پیوست شماره 6 -1(مربوط به جرم مخصوص مواد، واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان) می باشد.

طراحی دستی سقف عرشه فولادی

برای طراحی و محاسبه دستی سقف عرشه های فولادی دو روش وجود دارد.

 1. در روش اول، ورق های عرشه فولادی به عنوان یک قالب ماندگار در نظر گرفته می شوند.
 2. در روش دوم، ورق های عرشه فولادی به عنوان یک بخش سازه ای از سقف و المان کششی موثر در اثر افزایش ظرفیت خمشی مقطع مرکب (در برابر لنگرهای مثبت) در نظر گرفته می شود.

برای اینکه بیشتر با این روش ها آشنا شوید، توضیحات را در قالب مثال بیان می کنیم.

مثال.

در این مثال، تیرهای اصلی سازه بر اساس بار وارد شده توسط عرشه فولادی و بتن طراحی می شوند. همچنین، برش گیرهای سقف کامپوزیت عرشه های فولادی به صورت دستی محاسبه می شوند. در نهایت به صورت گام به گام، مراحل طراحی و کنترل خیزهای ورق های عرشه فولادی را به شما آموزش می دهیم.

برای محاسبه کردن مقاومت برشی عمود بر صفحه دال بتنی سقف، می توان از مقاومت ورق صرف نظر نمود. همچنین، فرضیات زیر را برای تحلیل اجزای مختلف سیستم سقف، در نظر گرفت.

 • فاصله‌ی تیرچه ‌ها برابر 2 متر
 •  طول تیرچه ها برابر 5.4 متر
 • وزن بار مرده سقف (مجموع بتن و عرشه) برابر 300 کیلوگرم بر متر مربع
 • وزن بار زنده سقف برابر 200 کیلوگرم بر متر مربع

  حال می توان در قالب یک مثال و با کمک فرضیات ذکر شده، یک دهانه را مورد بررسی قرار داد

طراحی برش گیرها

در بخش الف از بند 10-2-8-7-2 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، یک فرمول برای محاسبه کردن مقاومت برشی اسمی گل میخ ها ارائه شده است که در تصویر زیر قابل مشاهده می باشد.

 

طراحی دستی سقف عرشه فولادی

رابطه طراحی دستی و محاسبات عرشه فولادی

از سمت چپ رابطه‌ 10-2-8-33 مبحث دهم شروع می کنیم. اگر فرض کنیم که قطر گل میخ 19 میلی متر باشد، مساحت گل میخ بر اساس شکل زیر محاسبه می شود.  

محاسبه دستی سقف عرشه فولادی

فرمول طراحی دستی و محاسبات متال دک

به منظور محاسبه‌ مدول الاستیسیته‌ بتن (EC) طبق فرمول مبحث نهم در بند 9-13-7-1، می توان به شکل زیر پیش رفت.

Qn = 0.5 Asa √fcE= 0.5 ×2.83 × √210× 249570 = 10243.82 kg

 

محاسبات دستی عرشه فولادی

محاسبات متال دک

دانلود فایل کامل طراحی سقف عرشه فولادی