• به روزرسانی: 1401/07/19
 • بازدید: 6726
آیین نامه های سقف عرشه فولادی BSI
آیین نامه های سقف عرشه فولادی طبق BSI

در ادامه این مقاله، آیین نامه های مختلف سقف عرشه فولادی را مشاهده می کنید. همچنین، در صورت نیاز به دریافت استاندارد ملی ایران برای اجرای این نوع سقف، می توانید به صفحه مورد نظر در سایت مراجعه کنید و یا فایل PDF را دانلود نمایید.

آیین نامه های عرشه فولادی BSI

آیین نامه های سقف عرشه فولادی BSI

آیین نامه کشور آمریکا BIS

منابع زیر کتب و برخی از استانداردهای محاسباتی و آزمایشگاهی برای تولید و نصب سقف عرشه فولادی می باشند. همچنین، در این منابع تمامی توضیحات و استانداردهای مربوط به اجرای پیچ ها، گل میخ ها، مش حرارتی، بتن ریزی و ... ذکر شده اند. لازم به توضیح است که برخی از این منابع کتاب هایی اند که دارای یک فصل مجزا در مورد سقف عرشه فولادی می باشند.

 1. Composite deck slabs–By MARK LAWSON and PETER WICKENS
  British Standards Institution (1994) Structural use of steelwork in building. Part 4: Code of practice for design of floors with profiled steel sheeting. BS 5950, BSI, London.
 2. Lawson RM. & Mullet D.L. (1993) Slim Floor Construction Using Deep Decking. SCI, Ascot, Berks.
 3. Lawson RM., Mullet D.L. & Rackham IW. (1997) Design of Asymmetric Slimfloor Beams Using Deep Composite Decking. SCI, Ascot, Berks.
 4. British Standards Institution (1992) Specification for continuously hot-dip zinc coated steel sheet and strip. Technical delivery conditions. BS EN 10147, BSI, London.
 5. Couchman G.H., Mullet D.L. & Rackham IW. (2000) Composite slabs and beams using steel decking: Best practice for design and construction. Metal Cladding & Roofing.
 6. Manufacturers Association and the Steel Construction Institute, Ascot, Berks.
  Bryan E.R & Leach P. (1984) Design of Profiled Sheeting as Permanent Formwork.
 7. Construction Industry Research and Information Association (CIRIA) Technical Note 116.
  Shuster RM. (1976) Composite steel-deck concrete floor systems. Proc. Am.Soc. Civ.
 8. Engrs, J. Struct. Div., 102, No. ST5, May, 899-917.
  British Standards Institution (1987) Fire tests on building materials and structures. Part 20: Method for determination of the fire resistance of elements of construction (general principles). BS 476, BSI, London.
 9. Steel Construction Institute (SCI) (1988) Fire resistance of composite floors with steel decking. SCI, Ascot, Berks.
 10. British Standards Institution (1990) Structural use of steelwork in building. Part 8: Code of practice for fire resistant design. BS 5950. BSI, London.
 11. British Standards Institution (1985) Structural use of concrete. Part 2: Code of Practice for special circumstances. BS 8110, BSI, London.
 12. Construction Industry Research and Information Association (CIRIA) (1986) Data Sheet: Fire Resistance of Composite Slabs with Steel Decking. CIRIA Special Publication 42.
 13. Teaching resources for structural Steel Design (Volume 1 to 3), INSDAGpublication, Calcutta 2000.
 14. R.P. Johnson “Composite Structures of Steel and Concrete” Volume 1,Blackwell Scientific Publications, UK, 1994.
 15. R.M. Lawson, D.L Mullett and FPD Ward “Good practice in Compositefloor Construction”. The Steel Construction Institute, 1990.
 16. Mark Lawson and Peter Wickens “Composite Deck Slab”, Steel DesignersManual (Fifth edition), The Steel Construction Institute, UK, 1992.
 17. Anon “Constructional Steel Design: An International Guide”, Elsevier,London, 1993.
  Vallenilla, C.R., and Bjorhovde, R., “Effective Width Criteria for CompositeBeams”, Engineering Journal, AISC, Fourth Quarter, 1985, pp. 169-175.
 18. Clarke, A. B. and Coverman, S. H. Structural Steelwork, Limit statedesign, Chapman and Hall Ltd, London, 1987.
 19. Horne, M. R. Plastic Theory of Structures, Pergamon Press Ltd, Oxford,1979.
  Introduction to Steelwork Design to BS 5950: Part 1, The SteelConstruction Institute, 1988.
 20. Owens G.W., Knowles P.R: "Steel Designers Manual", The SteelConstruction Institute, Ascot, England, 1994.
 21. IS: 800 (Daft 2005) Code of Practice for Use of Structural Steel in GeneralBuilding Construction, BIS New Delhi.
 22. SP:6 (6) – 1972, “Handbook for Structural Engineers – Application ofPlastic Theory in Design of Steel Structures”, BIS New Delhi.
 23. IS: 875 – 1987 (Parts – I to V), Indian Code of Practice for evaluating loadsexcepting earthquake load, BIS New

مراجع مربوط به استانداردهای عرشه فولادی

آیین نامه هایی که به منظور تحلیل، طراحی، کنترل و اجرای سقف دال عرشه مرکب استفاده می شوند، عبارتند از:

 • آیین نامه 2800  (بخش بند 3 و پیوست 6 که مربوط به دیافراگم صلب است)
 • مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با عنوان طرح و اجرای ساختمان های فولادی
 • آئین نامه مربوط به عرشه های فولادی کشور انگلستان   BSI-5950

آیین نامه های عرشه فولادی BSI

دانلود و دریافت آیین نامه های سقف عرشه فولادی BSI

 دانلود آیین نامه های BSI در مورد سقف عرشه فولادی

در صورت نیاز به مطالعه آیین نامه های BSI در مورد سقف عرشه فولادی، می توانید فایل های زیر را دانلود کنید.

فایل 1  - دانلود

فایل 2 - دانلود

فایل 3 -دانلود

فایل 4 - دانلود

فایل 5- دانلود

فایل 6- دانلود

فایل 7-دانلود

فایل 8- دانلود

فایل 9- دانلود