• به روزرسانی: 1396/12/09
  • بازدید: 10225
فواصل تیرریزی و ضخامت عرشه فولادی

 

فواصل تیر ریزی و ضخامت ورق سقف عرشه فولادی

فواصل تیرریزی ضخامت ورق عرشه فولادی/تیرریزی عرشه فولادی

 

جهت ورود به صفحات آیین نامه های عرشه فولادی کلیک فرمایید.

فواصل تیرریزی ضخامت ورق عرشه فولادی/تیرریزی عرشه فولادی

در تیرریزی سقف های عرشه فولادی بال فوقانی تمام تیرها میبایست در یک کد ارتفاعی باشد و در صورت اختلاف تراز در تیرها عملیات پخش ورق و گلمیخ در نتیجه سطح و وزن بتن نهایی دچار نقص فنی و حتی موجب برچیدن سقف ها میگردد. طبق جدول فوق که یک مثال و نمونه نقشه سازه می باشد با ضخامت ورق 8دهم میلیمترعرشه فولادی برای پارکینگ ها تا فواصل 250 سانتی مترو برای طبقات تا 270 سانتی متر باشد .برای ضخامت یک میلیمتر فواصل تیرریزی در پارکینگ ها تا 270 سانتی متر وطبقات تا 300 سانتی متر مناسب است .برای ضخامت 1.2 میلیمتر ورق گالوانیزه عرشه فولادی در پارکینگ ها تا 300 سانتی متر و طبقات تا 340 سانتی متر مناسب است .ضخامت دال تا 13.5 سانتی متر در نظر گرفته شده است لازم به ذکر است  ضخامت ورق های عرشه فولادی و فواصل تیرریزی  در نقشه های سازه توسط محاسب محترم تعیین شده است و در صورت تغییرات غیرکارشناسانه  ضخامت ورق گالوانیزه عرشه فولادی و فواصل تیرریزی و هر گونه اجرای خارج از نقشه تبعات بسیار زیادی از جمله لرزش سقف عرشه فولادی را به همراه دارد .

 

جدول فواصل تیرریزی برای گام 60

فواصل تیرریزی سقف عرشه فولادی

 

درصورتیکه قصد اطلاع از قیمت و خریدعرشه فولادی را داریدکلیک فرمایید.

کارشناسان شرکت فولادکبیر در اولین فرصت آماده پاسخگویی به مشتریان محترم میباشند.

 

تیرریزی سقف عرشه فولادی