• به روزرسانی: 1401/07/21
 • بازدید: 11174
متال دک
سقف متال دک چیست؟

شاید تا به حال در مورد متال دک یا عرشه فولادی شنیده‌اید؛ اما اطلاعات کافی در مورد سقف متال دک ندارید. ما در ادامه این مقاله قصد داریم در مورد تمامی جزئیات این نوع سقف صحبت کنیم. بنابراین، اگر به دنبال اجرا و خرید این نوع سقف هستید، با ما همراه باشید.

اجرای سقف متال دک

همه چیز در مورد متال دک و سقف عرشه فولادی

نکاتی در مورد سقف متال دک

به منظور اجرای سقف متال دک، لازم است که ابتدا در مورد یک سری نکات در مورد این سقف اطلاعات کسب کنید.

 • ضخامت ورق عرشه فولادی

ضخامت ورق عرشه های فولادی تاثیر بسیار زیادی بر روی لرزش ساختمان داد. استفاده از ضخامت نادرست ورق در عرشه فولادی، باعث ایجاد لرزش در ساختمان می شود.

 • ارتفاع عرشه

ارتفاع عرشه فولادی، نقش بسیار مهمی در کاهش لرزش سقف دارد. توصیه می شود که برای هر فاصله از دهانه، از ورق های متال دک با گام 75 میلی متر استفاده شود. بهترین نوع فرمینگ عرشه های فولادی، فرمینگ های تایوانی نسل سوم هستند که در شرکت عرشه گستر کبیر به فروش می روند.

 • بتن ریزی

طبق قانون مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، ضخامت بتنی که روی گام فوقانی ورق عرشه فولادی قرار می گیرد، باید حداقل برابر با 5 سانتی متر باشد. البته بتن ریزی 6 سانتی متری، نتیجه بهتری می دهد؛ اما باید در نظر داشت که بتن ریزی با ضخامت کمتر از 5 سانتی، باعث ایجاد لرزش در سقف می شود.

 • اجرای صحیح عرشه های فولادی

ورق های عرشه های فولادی، باید با میخ و چاشنی های انفجاری فیکس شوند. رعایت فاصله مناسب در بین پیچ ها و میخ ها ضروری است؛ به طوری که باید برای هر متر مربع، 2 عدد میخ و چاشنی انفجاری استفاده شود. در صورت نیاز به کاهش لرزش در این سقف، می توان از پیچ های خودکار استفاده کرد.

قیمت متال دک

نکاتی در مورد سقف متال دک

رابطه عرض مفید فرمینگ ورق عرشه فولادی و لرزش سقف عرشه فولادی

طبق آئین نامه مقررات ملی ساختمان ایران مبحث دهم در صفحه ۱۲۶ بند ۱۰-۲-۸-۳-۳، لازم است که موارد زیر رعایت گردند.

ت) انتقال بار بین تیر فولادی و دال بتنی

ت-۱) نواحی لنگر خمشی مثبت

 1. مقاومت برشی افقی مورد نیاز

فرمول زیر برای محاسبه برش افقی در عملکرد مختلط کامل است. این برش افقی برابر با کمترین میزان محاسبه شده بر اساس شرایط حدی خردشدگی، بتن و تسلیم کششی است.

خرد شدگی بتن (۱۰-۲-۸-۲۰)

Vhu=0.85fcAc

 

تسلیم کششی مقطع فولادی (۱۰-۲-۸-۲۰)

Vhu=FYAs

 

در روابط فوق:

Fc: مقاومت فشاری مشخصه نمونه استوانه ای بتن

Ac: سطح مقطع دال بتنی در محدوده عرض موثر ورق عرشه فولادی

As: مساحت مقطع فولادی

Fy: تنش تسلیم فولاد مقطع فولادی

 1. مقاومت برش افقی اسمی

برای تعیین مقاومت برش افقی اسمی هر یک از اعضا با مقطع مختلط بر دال بتنی و گل میخ، می بایست از رابطه زیر کمک بگیرید.

Vhn=Qn

در این رابطه، Qn برابر با مجموعه مقاومت های برشی اسمی گل میخ ها در فاصله لنگر خمشی مثبت حداکثر و همچنین، مطابق با لنگر صفر (طبق مقررات) است. به منظور تعیین تعداد فاصله و مشخصات گل میخ ها، می توان از طریق رابطه زیر و بدون اینکه ضریب کاهش مقاومت محاسبه شود، استفاده کرد.  

Vhn>Vhu

با توجه به اینکه در روابط فوق، میزان خردشدگی بتن، کمترین مقدار است؛ هرچقدر سطح مقطع دال بتنی در محدوده عرض موثر ورق عرشه های فولادی بیشتر باشد و مطابق با استانداردها تعیین شود، مقاومت متال دک نیز در مقابل زلزله افزایش پیدا خواهد کرد.

همه چیزدرموردمتال دک

مشخصات فنی بتن استفاده شده در دال عرشه

نحوه محاسبه حداکثر دهانه مجاز در عرشه فولادی

طبق دستور مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، لازم است که فاصله بین دو تیر اصلی در سقف  عرشه فولادی، حداکثر 12 متر باشد. برای محاسبه فاصله بین تیرهای فرعی با کمک ارتفاع ورق، نوع شبکه میلگردها و عمق تیر، باید مطابق با فرمول زیر پیش بروید.

d/L>1/20

 

d: مجموع عمق تیر و ضخامت دال روی آن

L: طول دهانه در مرحله رفتار مرکب (Composite condition): این فاکتور با در نظر گرفتن عوامل مختلف زیر تعیین می شود.

 • رفتار مرکب دال و عرشه با یکدیگر
 • دهانه مجاز بر اساس کنترل ظرفیت خمشی مثبت دال عرشه مرکب
 • خیز تحت بار زنده
 • خیز تحت مجموع بارهای زنده و مرده

به طور کلی، مقاومت تسلیم ورق های فولادی گالوانیزه تولید شده در داخل ایران، بین 3000 تا 3500 کیلوگرم بر متر مربع می باشد. بنابراین، می توان حداقل تنش مجاز عرشه های فولادی را برابر 3000 کیلوگرم بر مترمربع در نظر گرفت.

مشخصات فنی بتن استفاده شده در دال عرشه

برای انجام محاسبات مربوط به دال عرشه ها، لازم است که بتن تر با وزن مخصوص 2400 کیلوگرم بر متر مربع و بتن خشک با وزن مخصوص 2350 کیلوگرم بر متر مربع، با مقاومت فشاری 210 کیلوگرم بر متر مربع، در نظر گرفته شود.

مشخصات فنی متال دک

محاسبه حداکثر دهانه مجاز در عرشه فولادی

نکات مختلف دیگر در مورد محاسبات دال عرشه فولادی

 • برای اجرای دال عرشه فولادی، سعی می شود که از تیر و عرشه استفاده شود و شمع بندی مورد استفاده قرار نگیرد.
 • برای محاسبه میزان دهانه مجاز دال عرشه، لازم است که یک سری موارد بررسی شوند. عرشه دارای تکیه گاه ساده، بدون تکیه گاه میانی و دارای تکیه گاه میانی، دارای دهانه مجاز متفاوتی هستند.
 • به منظور اقتصادی کردن طرح متال دک، بهتر است که حداقل دو دهانه برای محاسبات و اجرا عرشه ها مورد استفاده قرار گیرد.
 • آرماتور حرارتی که در بالای عرشه استفاده می شود، باید دارای حداقل 15 و حداکثر 30 میلی متر پوشش بتن باشد.
 • در صورتی که از عرشه فولادی مرکب استفاده می شود، آرماتور حرارتی باید دارای مقدار حداقل 0.075 درصد از کل سطح مقطع دال روی عرشه باشد.
 • در صورتی که عرشه فولادی به عنوان قالب استفاده می شود، لازم است که برای محاسبه مساحت آرماتور حرارتی مطابق با آیین نامه ACI – ۳۱۸-۰۵ پیش رفت.
 • به منظور کنترل دال عرشه در مقابل حریق، لازم است که از طریق آیین نامه های BS و Sdi، کار طراحی عرشه انجام شود.
 • برای طراحی و کنترل کردن عرشه در مقابل حریق، لازم است که از روش Simple method استفاده شود. این روش، یکی از مقرون به صرفه ترین روش ها برای طراحی دال عرشه فولادی در مقابل حریق است. با کمک این روش، مقاومت سقف در برابر آتش سوزی، توسط ضخامت دال با آرماتور حرارتی تعیین می شود.
 • به منظور تعیین حداقل ضخامت دال بتنی روی عرشه، لازم است که مقاومت سقف در برابر متال دک مطابق با آیین نامه sdi تعیین شود. با کمک این استانداردها و ضوابط آیین نامه ها، می توان تا حد زیادی به عرشه های فولادی اقتصادی دست پیدا کرد.
 • حداکثر دهانه مجاز برای دال عرشه فولادی، با کمک در نظر گرفتن یک سری پارامترهای طراحی تعیین می شود. این پارامترها عبارتند از:
 • حالت دهانه (ساده بودن یا ممتد بودن)
 •  ضخامت دال بتنی
 •  مقاومت در برابر آتش سوزی مقادیر بارهای مرده و زنده
 • ضخامت عرشه فولادی
 • استاندارد sdi، برگرفته از استانداردهای مختلف دیگر از جمله ASCE, ACI, ANCI/AWS AISI, ASTM-E می باشد. به همین خاطر، قوانین مربوط به استاندارد بسیار کامل هستند.

محاسبات متال دک

محاسبات دال عرشه فولادی

شرایط آماده سازی اسکلت برای اجرای سقف عرشه

برای آماده سازی اسکلت برای اجرای سقف عرشه فولادی، لازم است که شرایط زیر در نظر گرفته شوند.

 • لازم است که تراز فوقانی تیرهای اصلی و فرعی رعایت شوند تا سطح فواقانی سقف در یک تراز قرار بگیرد. در صورتی که این موضوع به درستی رعایت نشود، امکان اینکه ورق عرشه فولادی به درستی روی سازه قرار نگیرد، وجود دارد. دو پیامد اصلی این اتفاق شامل ایجاد مشکل در اجرای گل میخ و افزایش حجم بتن روی سقف است.
 • فاصله تیرهای فرعی برای اجرای ورق 0.8 میلی متری، باید حداکثر 2 متر باشند. این فاصله برای ورق های 0.9 میلی متری برابر 2.20 و برای ورق های 1 میلی متری باید برابر 2.50 باشد. در صورتی که به این موضوع توجه نداشته باشید، احتمال شکم دادن سقف عرشه در زمان بتن ریزی وجود دارد.
 • ضخامت ضدزنگ و رنگ روی بال فوقانی تیرهای اصلی و فرعی، باید حداکثر 40 میکرون باشد. در صورتی که به این موضوع توجه نکنید، احتمال ضعیف شدن کیفیت جوش گل میخ ها روی سازه های فلزی وجود دارد.
 • اگر اتصالات سازه فلزی با کمک پیچ و مهره و فلنج باشد، بهتر است که پیچ های روی سطح فوقانی فلنج  ها، به سمت پایین باشد و مهره ها نیز در زیر سطح بال بسته شوند. در صورتی که به این موضوع توجه نکنید، ورق های عرشه به طور کامل روی سطح بال نمی نشینند. همچنین، در صورتی که نیاز به جمع آوری سقف بنا به دلایل خاصی باشد، نمی توان این اتصالات را به راحتی جدا کرد.
 • لازم است که حتما در هنگام اجرای سازه به وزن بار مرده سقف عرشه فولادی که باید 240 کیلوگرم در هر متر مربع باشد، توجه شود.
 • برای اجرای سقف عرشه فولادی و جهت جلوگیری از کاهش ارتفاع، لازم است که تراز سقف 13 سانتی متر بالاتر از سطح پل ها قرار بگیرد (برخلاف سقف های تیرچه کرومیت و فوندوله).
 • امکان اجرای کنسول فقط تا 25 سانتی متر در جهت موازی با ورق های متال دک وجود دارد. بنابراین، لازم است که پل  های محیطی را در زمان اجرای اسکلت در انتهای ستون قرار دهید. در این صورت، در حین دیوارچینی دیگر نیازی به زیرسازی و یا نبشی کشی ندارید.

زیرسازی سقف متال دک

شرایط آماده سازی اسکلت برای اجرای سقف عرشه

نکات طراحی و محاسبه سقف

طبق آیین نامه های اجرای عرشه فولادی، لازم است که خود عرشه فولادی بتواند بارهای در حال ساخت عرشه مانند نیروها و تجهیزات اجرایی را تحمل کند که میزان مجاز این بار در حدود 100 کیلوگرم بر متر مربع است. در نظر داشته باشید که میزان گشتاور مثبت و منفی و همچنین تغییر مکان عرشه (δ ) باید از مقادیر مجاز ذکر شده، کمتر باشند.

سوالات مربوط به سقف متال دک

سوالات متداول در خصوص سقف عرشه فولادی

سوالات متداول مشتریان در مورد سقف عرشه فولادی

1. سقف عرشه فولادی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

متال دک، گل میخ ها، آرماتور، بتن و فلاشینگ ها از جمله اجزای تشکیل دهنده عرشه فولادی محسوب می شوند؟

2. برای اجرای سقف عرشه های فولادی، چه قوانینی باید برای اجزای این عرشه ها در نظر گرفته شوند؟

ارتفاع عرشه های فولادی می بایست بین 5 تا 7.5 سانتی متر تعیین شود. ضخامت بتن بالای عرشه های فولادی، باید حداقل 5 سانتی متر باشد. همچنین، برای گل میخ ها قوانین خاصی وجود دارند. به طوری که قطر گل میخ باید حداکثر 19 میلیمتر و ارتفاع (میزان مدفون شدن گل میخ در دال تخت پیوسته بتنی) حداقل 4 سانتی متر در نظر گرفته می شود.  

3. چه مراکزی برای تایید و چه آیین نامه هایی برای سقف عرشه فولادی وجود دارند؟

مراکز تایید کننده سقف عرشه های فولادی متنوع هستند که می توان به موسسه عرشه های فولادی آمریکا و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اشاره کرد. همچنین، استانداردهای اجرای سقف عرشه فولادی در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان درج شده اند.

4. اجرای سقف عرشه فولادی چگونه است؟

ابتا عرشه های فولادی روی تیرها پخش می شوند. سپس، فلاشینگ ها، گل میخ ها و تمامی اجزای دیگر بر اساس نقشه در جای مناسب خودشان جوش می شوند. پس از اینکه میلگردهای حرارتی شبکه بندی شده مورد استفاده قرار گرفتند، سقف آماده بتن ریزی خواهد بود.

5. امکان اجرای عرشه های فولادی روی اسکلت بتنی وجود دارد؟

بله، به شرطی که برای اجرای عرشه ها روی سازه بتنی، از تیرهای فرعی استفاده گردد. لازم است که در این نوع سبک از عرشه های فولادی، دهانه های آزاد عرشه ها به کمتر از 0.3 متر محدود شوند.

6. آیا امکان اجرای سیستم بازشو در این نوع سقف وجود دارد؟

بله، می توان با در نظر گرفتن یک سری نکات، در سقف عرشه فولادی بازشو تعبیه کرد. البته بهتر است که برای بازشوهای کوچک، از پلاستوفوم برای بسته شدن بازشو، استفاده شود.

7. در طول روز، امکان اجرای چقدر از عرشه فولادی وجود دارد؟

در صورتی که شرایط مناسبی برای کارگاه وجود داشته باشد و 1000 متر مربع نیز در یک تراز قرار گیرند، می توان تمامی پروژه را تا 10 روز کاری به اتمام رساند.

8. آیا هزینه اجرای عرشه فولادی نسبت به کامپوزیت معمولی، ارزان تر است؟

به طور کلی، برای محاسبه هزینه اجرای عرشه فولادی و مقایسه آن با کامپوزیت معمولی، نیاز است که یک فایل محاسباتی در مورد هزینه اجرای عرشه های فولادی وجود داشته باشد؛ اما در اکثر موارد، هزینه اجرای متال دک پایین تر است.

9. وزن عرشه های فولادی چقدر است؟

وزن نهایی عرشه های فولادی بر اساس مش، بتن و ارتفاع عرشه تعیین می شود که معمولا بین 225 تا 250 کیلوگرم در هر متر مربع است.

10. کنترل ارتعاش در سقف عرشه فولادی چگونه صورت می گیرد؟

کنترل ارتعاش در این نوع سقف، می تواند با کمک آیین نامه های مربوطه و محدود کردن تیرهای مورد نیاز، انجام شود.

11. نحوه توزیع بار در سیستم عرشه های فولادی چگونه خواهد بود؟

با توجه ب اینکه عرشه ها و تیرهای عمود بر آن ها، ترکیب خاصی را ایجاد کرده اند، نحوه توزیع بار در این سیستم را می توان به صورت دوطرفه شناخت.

12. آیا در حین ساخت و یا اجرای سقف ها، کنترل های خاصی وجود دارند؟

بله یک سری آزمایش ها وجود دارند که برای مصالح مورد نیاز و کنترل کردن اجرای صحیح این مصالح مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از:

 • انجام آزمایش روی نمونه های ورق گالوانیزه، به منظور تطبیق دادن مشخصات فنی مورد نیاز ورق ها با مشخصات موجود در طراحی.
 • انجام آزمایش های ضروری روی گل میخ ها
 • انجام آزمایش های لازم از بتن و نمونه گیری از بتن
 • انجام آزمایش مناسب برای بررسی کیفیت جوش گل میخ

13. پوشش زیر سیستم عرشه فولادی چگونه است؟

لازم است که با کمک سیستم آویز، سقف کاذب را اجرا کرد. البته با توجه به اینکه عرشه های فولادی دارای زیبایی و یکدستی هستند، ممکن است در برخی از موارد نیازی به اجرای سقف کاذب نیز نباشد.

14. برای حفظ اطمینان از کیفیت اجرای عرشه ها، می توان به محل پروژه مراجعه و از آن جا بازدید کرد؟

بله. در صورتی که تمایل به بازدید از کارگاه های مختلف عرشه های فولادی را دارید، می توانید هماهنگی های لازم را انجام دهید تا کارشناسان شرکت نیز در محل پروژه حضور پیدا کنند و به سوالات فنی و اجرایی شما پاسخ دهند.

15. به منظور فیکس کردن ورق های عرشه فولادی روی پروفیل، بهتر است که از چه روشی استفاده شود؟

فیکساتورها و میخکوب هیلتی، دو روش برای فیکس کردن ورق های عرشه فولادی روی پروفیل ها هستند. در سال های اخیر، تجهیزاتی برای ایجاد قوس الکتریکی روی متال دک راه‌اندازی شده اند که می توانند عرشه را روی سازه فلزی فیکس کنند. به هر حال استفاده از دستگاه weldeck دارای عیب  های مختلفی است. به طور مثال، در صورتی که ضربه به محل جوشکاری شده با کمک این دستگاه وارد شود، این محل می شکند و ورق از روی سازه فلزی جدا می شود.

در شرکت ما، علی رغم اینکه استفاده از دستگاه میخ کوب و میخ و چاشنی، یک روش هزینه بر و زمان بر است؛ ترجیح داده می شود که از این دو روش برای اتصال عرشه های فولادی به سازه فلزی استفاده شود.