• به روزرسانی: 1396/08/30
  • بازدید: 5357
الزامات مبحث دهم در عرشه های فولادی

 

"توجه"

جهت بازدید ازصفحه آیین نامه های عرشه فولادی کلیک فرمایید .

الزامات مبحث دهم و استانداردها در عرشه های فولادی

۱- ارتفاع ورق های فولادی ذوزنقه ای در این مقاطع به ۷۵mm محدود میشود.
۲- تامین ضوابط دیافراگم صلب با توجه به ضوابط موجود در فصل ۱۲آیین نامه ASCE7-05 و ضوابط موجود در
استاندارد۲۸۰۰ ایران الزامی است .
۳- حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از بار مرده حین اجرا به L/180 یا ۲۰ mm برای هر دهانه محدود میشود.
۴- حداکثر تغییر مکان مجازی ناشی از بار زنده بهره برداری به L/360 برای هر دهانه محدود میشود.

۵- رعایت الزامات مربوط به بازشو در سقفها، براساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.
۶- رعایت ضوابط طراحی برشگیرهابراساس بند۱۰-۱-۲-۷ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان یا براساس ضوابط موجود در بخش ۱۳ آیین نامه ASCE 7-05 الزامی است.
۷- قطر گل میخهای برش گیر باید ۲۰mm یا کمتر بوده وحداقل ارتفاع آنها بعد از نصب، که از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری میشود، نباید کمتر از ۴۰mm باشد.
۸- ضخامت دال بتن آرمه در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای نبایداز ۵۰mm کمتر باشد.
۹- رعایت مشخصات فولادهای بکار برده شده بر اساس استاندارد
ASTM با حداقل F y برابر ۲۳۰M Pa الزامی است.
۱۰- رعایت مشخصات بتن سازه ای برای بتن مورد استفاده در دال بتن ارمه،مطابق با ضوابط موجود در
AISC و با حداقل fc برابر ۲۱M Pa و حداکثر آن برابر ۷۰M Pa وهمچنین رعایت ضوابط مربوط به آرماتور گذاری دال بتن آرمه براساس ضوابط موجود در آیین نامه ACI 318-05 الزامی است.
۱۱- مقاومت تسلیم آرماتورهای مورد استفاده در دال بتن آرمه رویه، مطابق ضوابط AISC نباید از ۵۲۵M Pa تجاوز کند
.

۱۲- رعایت ضوابط ومقررات مربوط به جوشکاری اعضای سرد نورد شده مطابق استاندارد AISI وآیین نامه های AWS و AISC الزامی است .
۱۳- رعایت ضوابط راهنمای طراحی Floor vibrations due to human activity منتشر شده توسط انجمن AISC برای کنترل ارتعاش کف ها الزامی است.

۱۴- رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمانها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان،کاربری و وظیفه عملکردی عنصرساختمانی ضروری است.
۱۵- صدا بندی هوابرد وکوبه ای سقف بین طبقات میبایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تامین شود.
۱۶- رعایت الزامات
مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی الزامی است.
۱۷- در نظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اجزای تاسیات مکانیکی و برقی در مرحله طراحی و اجرای سقف، ضروری است.
۱8- هر روشی که با آن بتوان با وارد آوردن فشار یکنواخت و نه ضربه – که در بعضی پروژه ها استفاده میشود- به گل میخ آن را خم نمود قابل استفاده است با این شرط که ملاک پذیرش گل میخ خم شدن آن تا حدود سی درجه نسبت به محور طولی گلمیخ بدون شکست جوش آن است

دانلودآیین نامه های مربوط سقف عرشه فولادی

1-دانلوداجرای سقف عرشه فولادی استانداردSDI

 

2-دانلوداستانداردملی ایران در سقف عرشه فولادی

 

3- دانلودآیین نامه های عرشه فولادی انگستان BSI

 

4- دانلوداستانداردهای ورق گالوانیزه عرشه فولادی

 

درصورتیکه قصد اطلاع از قیمت و خریدعرشه فولادی را داریدکلیک فرمایید.

کارشناسان شرکت فولادکبیر در اولین فرصت آماده پاسخگویی به مشتریان محترم میباشند.

 

مبحث دهم عرشه فولادی