• به روزرسانی: 1396/11/21
  • بازدید: 10782
جوشکاری قوس الکتریک گل میخ

 

مشکلات و ایرادات شکستن و جوشکاری گل میخ عرشه فولادی و نکات اصلاح و ترمیم جوش گل میخ متال دک

کلیپ جوشکاری گل میخ عرشه فولادی با دستگاه استادولدینگ

معایب جوش گل میخ

جوشکاری گلمیخ عرشه فولادی

استانداردهای ترکیبات آلیاژی ، مشخصات مکانیکی و مشخصات ابعادی گلمیخ  

قوس الکتریک 

جوشکاری قوس الکتریک گلمیخ

 

جدول مشخصات ابعادی گلمیخ 

مشخصات ابعادی گلمیخ

 

نقش سرامیک و انواع سرامیک یا شعله پوش سرامیکی

در حال حاضر سه نوع سرامیک تولید می گردد :

1- سرامیک با دندانه درشت جهت اجرای گلمیخ روی ورق گالوانیزه عرشه فولادی 

2- سرامیک با دندانه ریز جهت اجرای گلمیخ به طور مستقیم روی تیر فلزی 

3- سرامیک نیم دندانه جهت اجرای گلمیخ روی سطوح راه پله و شیبدار جهت جلوگیری از فرار مواد مذاب 

انواع سرامیک گلمیخ عرشه فولادی

 

جدول مشخصات ابعاد سرامیک ( شعله پوش سرامیکی )

ابعادگلمیخ وسرامیک عرشه فولادی

 

 

ابعادسرامیک گلمیخ عرشه فولادی

 

تنظیمات تفنگ جوشکاری ( گان استاد ولدینگ )

1- تنظیم مکانیزه بالاکشنده گل میخ ( LIFT )

2- تنظیم مکانیزم پایین آورنده گلمیخ ( DAMPER )

3- تنظیمات بازه بیرون زدگی گل میخ از سرامیک ( PROTRUSION )

4- تنظیمات هم مرکزی قرارگیری گل میخ و سرامیک ( CENTERIC POSITION )

نمودار رویه فرایند جوش گلمیخ 

 

جوشکاری گل میخ اجاره استادولدینگ

تست مواد و متریال گلمیخ پیش از شروع فرایند تولید

    1- آزمون بررسی یکنواختی محصول : - آزمون عدم حضور عتاصر مخرب در ترکیبات آلیاژی  - آزمون تطابق ابعادی ( تعداد اعلامی ISO13918 معادل 5 نمونه ) - آزمون مشخصات مکانیکی محصول  ( تعداد اعلامی ISO13918  معادل 3 نمونه ) 2- شرایط فیزیکی محیط کار - تمیز کاری سطحی  - ترکیبات شیمایی  - شرایط انبارش سرامیک - باز پخت سرامیک های مرطوب در دمای 600 درجه سانتی گراد ، به مدت 1 ساعت - بررسی شرایط کامل نشیمن سرامیک بر قطعه کار - بررسی شرایط هم مرکزی سرامیک و گلمیخ    کنترل فرایند جوش گلمیخ  آزمون شروع فرایند جوشکاری ( در حیطه تست مخرب جهت رسیدن به شرایط ایده آل اجرایی )  - آماده سازی قطعه کار نمونه مطابق با شرایط واقعی پروژه ( تمیزکاری سطحی و عدم حضور رنگ ، گرد و غبار ، خاک ، رطوبت ، روکشهای غیر جوش پذیر فلزی و غیر فلزی ) - جوش حداقل 10 نمونه گل میخ - تست دیداری برای تمامی نمونه ها  - تست خمش 60 درجه بر روی 5 نمونه ( تست مخرب برای بررسی تنظیمات ) - عکس ماکروگرافی از دو نمونه جوش شده متفاوت در برش عمودی مقطع   

ماکروگرافی و شناسایی صحت شرایط ریشه جوش

عیوب جوشکاری گلمیخ

 

آزمون روزانه شروع فرایند جوش کاری گلمیخ 

- در شروع هر شیفت 3 عدد گلمیخ جوشکاری گردد .

- تست دیداری برای تمامی نمونه های اجرا شده 

-  تست خمش 60 درجه بر روی 5 نمونه ( تست مخرب برای بررسی تنظیمات )

 

تست گلمیخ عرشه فولادی

در صورت عدم پاسخ گویی تست های گلمیخ ، راه کار اجرایی چیست ؟

شکستن گلمیخ عرشه فولادی

ایرادات جوش گلمیخ و راه کاری پیشنهادی اصلاحی

راهکارجوش گل میخ

 

 

شکستن جوش گل میخ

بازرسی جوش :

فرایند تست غیر مخرب جوش گلمیخ پس از اجرا 

- تست دیداری بر روی تمامی گل میخ های جوش داده شده .

- تست خمش 15 درجه بر روی جوش های غیر همسان با حلقه جوش نامناسب و ناقص .

- در صورت عدم پاسخگویی به تست جوش ، 3 عدد گل میخ قبل و بعد از نمونه تست می شود .

- اگر تنها یکی از نمونه ها در جوش پاسخگو نبود ، تست می بایست بر روی کل گل میخهای پنل انجام گردد .

 - فعالیتهای اصلاحی می بایست بر روی کلیه جوشهای معیوب صورت گیرد .

 - تست جوش مجدداً بر روی گلمیخ های جوش شده و یا اصلاح شده انجام گردد .

 - فرایند اصلاح میتواند به وسیله استاد ولدینگ در نقطه ای دیگر و یا به وسیله دستگاه اینورتر جوش و به کمک الکترود نمره 3 آون شده انجام گیرد .

WPS برای جوش گلمیخ به روش قوس الکتریکی

wpsجوشکاری گلمیخ

 WPQR ثبت ارزیابی کیفی فرآیند جوشکاری

wpqجوشکاری گلمیخ

مشکلات رایج سطح کشور

مشکلات ناشی از تامین برق

 

مشکلات جوش گلمیخ

 مشکلات ناشی از شرایط آب و هوایی

ایرادات گلمیخ عرشه فولادی

مشکلات ناشی از شرایط سطحی کار

عیوب جوش گل میخ

 

چندین بار جوشکاری مجدد گل میخ روی تیر اصلا" صلاح نمیباشد و به فولاد سازه (تضعیف بال فوقانی تیرها ) آسیب میزند که روش اصلاح آن جوشکاری با الکترود 7018 با پیش گرمایش و پخت الکترود در دستگاه  آون می باشد.

درصورتیکه قصد اطلاع از قیمت و خریدعرشه فولادی را داریدکلیک فرمایید.

کارشناسان شرکت فولادکبیر در اولین فرصت آماده پاسخگویی به مشتریان محترم میباشند.

 

مشکلات جوش گل میخ