• به روزرسانی: 1401/07/19
  • بازدید: 7045
اتصال سقف عرشه فولادی ودیوارحائل
اتصال دیوار حائل به عرشه فولادی و اتصال سقف عرشه به دیوار بتنی

در صورتی که امتداد دیوار برشی به صورت هم جهت با سقف عرشه فولادی باشد، می توان از طریق مراحل زیر اتصال دیوار حائل را انجام داد.

  1. در مرحله لول لازم است که مطابق با تصویر زیر، ورق های عرشه های فولادی را اجرا و آرماتورهای حرارتی را در جای خود قرار دهیم.

اتصال سقف عرشه فولادی به دیوار حائل

اتصال سقف عرشه های فولادی و دیوار حائل

 

  1. در مرحله بعدی لازم است که بتن ریزی دیوار برشی ایزوله شود. بدین منظور از پلاستوفوم با ارتفاع 10 سانتی متر و هم عرض با دیوار برشی استفاده می کنیم.

 

اتصال دیواروسقف عرشه فولادی

نحوه اتصال عرشه های فولادی به دیوار حائل

 

  1. در مرحله سوم لازم است که بتن ریزی سقف عرشه های فولادی انجام گیرد.

وصله دیوارحائل به عرشه فولادی

اتصال عرشه های فولادی به دیوار حائل

  1. پس از گذشت 72 ساعت از بتن ریزی، می توان پلاستوفوم و برش ورق های فولادی را از محل دیوار برشی برداشت.

نصب عرشه و دیواربتنی

مراحل اتصال عرشه های فولادی به دیوار حائل

  1. در مرحله پنجم، نیاز است که مانند تصویر زیر، آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی انجام شود.

اتصال دیواروسقف

متصل شدن عرشه های فولادی به دیوار حائل

  1. در مرحله آخر نیز بتن ریزی دیوار برشی انجام می شود.

اتصال سقف عرشه ودیواربتنی

مرحله به مرحله اتصال عرشه های فولادی به دیوار حائل

در صورتی که امتداد دیوار برشی به صورت عمود بر ورق عرشه های فولادی باشد، برای اتصال دیوار حائل مطابق با تصویر زیر پیش می رویم.

اتصال سقف عرشه ودیواربتنی

اتصال دیوار به سقف فولادی