• به روزرسانی: 1401/10/27
 • بازدید: 11667
تیرچه کرومیت
تیرچه کرومیت چیست؟

بیشتر تولید کنندگان تیرچه های فلزی، بر اساس نشریه 151 سازمان مدیریت منتشر شده در سال 1381 و یا کتاب جدول محاسبات و ساخت تیرچه های فلزی با جان باز، تیرچه های خود را معرفی می کنند. در سال 1389، استاندارد تیرچه فولادی با جان باز یا همان تیرچه کرومیت با شماره 12977، در اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین شد.

با افزایش تولید و مصرف تیرچه و بلوک ها در کشور و عوامل مختلف دیگر زیر، تدوین منبعی جامع بیشتر از قبل احساس می شود.

 • شناخت فنی ناکافی عده ای از دست اندرکاران تولید تیرچه
 • کمبود نشریه های معتبر در زمینه ویژگی ها
 • مشخصات فنی و محاسبه انواع تیرچه های پیش ساخته

در سال 1390 نشریه 543 سازمان مدیریت با بهره‌گیری و آپدیت 3 نشریه زیر، تمامی فرآیندها و قوانین مختلف تولید تیرچه ها و اجرای سقف را پوشش داد.

 • نشریه 82 با نام راهنمای اجرای سقف های تیرچه و بلوک
 • نشریه 94 با نام مشخصات فنی عمومی و اجرایی تیرچه های پیش ساخته خرپایی
 • نشریه 151 با نام راهنمای طرح و اجرای تیرچه های فولادی با جان باز

منابع ذکر شده بالا از سوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن جهت تولید انواع تیرچه و اجرای سقف های کرومیت منتشر شده اند. علاوه بر این منابع، قوانینی نیز منتشر شدند که در بند 25 آن ها را ذکر کرده‌ایم. در صورتی که دستورالعمل های آیین نامه و قوانین در خصوص این نوع سیستم از سوی این مرکز منتشر شود. لازم است که تمامی شرکت های تولید کننده تیرچه، کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران این قوانین را رعایت کنند. مهم ترین تفاوت میان قوانین با منابع قبلی، استفاده از ورق تحتانی با عرض 12 و 14 سانتی متر که در بند 7 این موضوع ذکر شده است.

تیرچه کرومیت

قوانین تیرچه کرومیت

الزامات طراحی و اجرای تیرچه های فلزی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

سقف های تیرچه فولادی با جان بار در ترکیب با بتن، از اجزای مختلف زیر تشکیل شده اند. در صورتی که نیاز به استفاده از این تیرچه کرومیت ها باشد، حتما باید قوانین و مقررات زیر رعایت شوند.

الزامات طراحی و اجرای تیرچه های فلزی کرومیت

الزامات طراحی و اجرای تیرچه های فلزی (کرومیت)

 

قوانین تیرچه های فولادی با جان باز

از جمله اجزای تیرچه های فولادی با جان باز می توان بال تحتانی، بال فوقانی، اعضای قطری و تمامی اعضای از پیش ساخته شده اشاره کرد. این تیرچه ها می توانند مانند خرپاهای ویژه دو سر ساده بار را به صورت یکنواخت از سقف به سمت تکیه گاه ها انتقال دهند.

بال تحتانی تیرچه ساخته شده از تسمه، مشابه با یک عضو کششی در خرپا عمل می کند. اما باید در نظر داشت که اعضای قطری تیرچه ساخته شده با میلگرد، عملکردی مشابه با عضو مورب خرپا دارند. هر یک از این عضوها می توانند با کمک اعضای فشاری و کششی، باعث تامین مقاومت لازم جهت تحمل بارهای تحمل شده شوند.

بال فوقانی تیرچه کرومیت، از نبشی و تسمه و ناودانی ساخته شده است و می تواند در بخش داخلی بتن پوششی قرار گیرد. بال فوقانی و جان تیرچه های کرومیت، در بتن احاطه می شوند و به صورت یکپارچه و مانند یک مقطع تی شکل در بتن آرمه عمل می کنند.

به منظور پر کردن تمامی فضاهای خالی میان تیرچه ها از بلوک های توخالی سفالی، سیمانی و یا دیگر انواع مصالح سبک مناسب جهت استفاده می شود. همچنین، جهت جلوگیری از تنش های ناشی از تغییرات دما و یا افت دما، میلگردهای افت و حرارت می توانند به صورت عمود روی تیرچه ها و در بخش بالایی سقف نصب گردند.

برای اینکه سقف یکپارچه باشد، لازم است که از کلاف عرضی (تای بیم یا ژوئن) استفاده شود که این کلاف ها دارای دو میلگرد با قطر 12 میلی متر می باشند. یک میلگرد روی بال تحتانی و یک میلگرد در زیر یا روی بال فوقانی به موازات هم و عمود بر روی تیرچه ها جوش می خورند.

تیرچه 20: در حین اجرای سقف امکان جوش میلگردهای کلاف عرضی روی بال فوقانی تیرچه وجود دارد. البته لازم است که حتما بال فوقانی تیرچه با کمک اهرم به شکل قائم در بیاید. سپس، با کمک میلگرد روی بال فوقانی جوش بخورند.

آیین نامه های مربوط به تیرچه کرومیت

آیین نامه های مربوط به تیرچه کرومیت

قوانین مربوط به طرح سازه ای این سقف ها

برای اجرای طرح سازه ای سقف مرکب لازم است که حتما به آیین نامه های زیر توجه گردد.

 • ضوابط طراحی و اجرایی آیین نامه AISC ؛ ACI 318
 • مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان طرح و اجرای ساختمان های فولادی
 • مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

قوانین و ضوابط مختلف دیگر در حوزه تیرچه کرومیت

 1. رعایت ضوابط بند 10-1-2-7 در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران در حوزه تیرهای مختلط برای اجرای سقف مرکب الزامی است.
 2. برای اجرای سقف مرکب رعایت کردن قوانین طراحی و اجرایی نشریه 151 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای سقف مرکب الزامی است.
 3. لازم است که مطابق با بند 2-1-4 در نشریه 151 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، از کلاف عرضی در سقف مرکب استفاده شود.
 4. فاصله آزاد تیرچه کرومیت باید به گونه ای باشد که از 75 سانتی متر بیشتر نشود.
 5. لازم است که عرض بال تحتانی تیرچه های کرومیت در بلوک های سفالی و بتنی، حداقل 12 سانتی متر و یا به اندازه دو هفتم از ضخامت سقف باشد. در صورت استفاده از بلوک های پلی استایرن (یونولیت و پلاستوفوم) لازم است که عرض حداقل 14 سانتی متر و یا دو هفتم ضخامت سقف در نظر گرفته شود.
 6. ضخامت دال بتنی سقف نباید کمتر از یک دوازدهم فاصله آزاد تیرچه ها و یا 5 سانتی متر باشد.
 7. سطح مقطع اعضای قطری تیرچه ها باید حداقل 0.0015 bmt  باشد. BM عرض متوسط جا مقطع تیرچه و T فاصله دو عضو قطری متوالی تیرچه تعیین می شود.
 8.  رنگ شدن بخش هایی از تیرچه کرومیت قرار گرفتن در داخل بتن، ممنوع است.
 9. لازم است که ضخامت ورق ها، پروفیل های مورد نیاز برای جوشکاری و نبشی ها حداقل 3 میلی متر باشند.
 10. لازم است که بارگذاری ثقلی این سقف  های مرکب بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران و با عنوان بارهای وارد شده به ساختمان انجام شود.

تیرچه های فولادی با جان باز

قوانین تیرچه های فولادی با جان باز

 1. لازم است که سقف علاوه بر اینکه بارهای ثقلی را تحمل می کند، بر اساس بند 2-9 و استاندارد 2800 ایران بتواند نیروهای ایجاد شده در کف در هنگام زلزله را به عناصر قائم باربر جانبی انتقال دهد.
 2. لازم است که تمامی قوانین مربوط به دیافراگم صلب بر اساس استاندارد 2800 ایران رعایت شوند.
 3. در صورتی که نیاز به استفاده از بلوک های پلی استایرنی مانند یونولیت و پلاستوفوم باشد، لازم است که این بلوک ها دارای خصوصیات مشخصی از جمله منبسط شونده، کندسوز و خود خاموش شو باشند. همچنین، رعایت قوانین استانداردهای بین المللی ASTM ضروری است و لازم است که حتما از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گواهی نامه فنی دریافت شود.
 4. میلگردهای فولادی که در تیرچه کرومیت استفاده می شوند، باید مدول ارتجاعی کافی داشته باشند. همچنین، این میلگردها باید شکل پذیر و جوش پذیر باشند و حداقل مجاز تغییر طول نسبی در مرحله گسیختگی نیز برای آن ها رعایت شود. همچنین، لازم است که تمامی قطعات مورد استفاده قرار گرفته دیگر در تیرچه ها (مانند نبشی، ناودانی و ورق ها) از نوع فولاد ساختمانی باشند و شکل پذیری و جوش پذیری آن ها نیز ایده آل باشد.
 5. رعایت مفاد آیین نامه برای خرید مصالح ساختمانی، نحوه جوشکاری و محاسبات تیرچه ها ضروری است.
 6. لازم است که خیز مجاز سقف ها در حین اجرا و بهره برداری بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران کنترل گردد.
 7. تمامی مصالح ساختمانی و اجزای سقف ترکیبی از جمله معماری و سازه ای، باید دارای دوام بسیار بالا و زیست محیطی تایید شده در مقررات ملی ساختمان ایران و آیین نامه های ملی و معتبر بین المللی باشند.
 8. حتما باید تمهیدات مناسب با توجه به شرایط آب و هوایی مختلف و محیط های خورنده مورد بررسی قرار گیرند.
 9. با توجه به ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزای ساختمان رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با نام حفاظت از ساختمان ها در مقابل حریق و قوانین مربوط به نشریه 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با عنوان مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق، ضروری است.
 10. برای صدابندی هوابرد و کوبه ای سقف بین طبقات، می توان بر اساس مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با نام عایق بندی و تنظیم صدا پیش رفت.
 11. تمامی قوانین مربوط به انرژی در سقف های خارجی باید بر اساس مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با نام صرفه جویی در مصرف انرژی رعایت شوند.
 12. پس از اینکه خط تولید کارخانه راه اندازی شد، می بایست از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گواهی نامه فنی را دریافت نمود.