• به روزرسانی: 1401/07/26
  • بازدید: 9076
تهیه نقشه شاپ عرشه فولادی

روش طراحی شاپ ورق های سقف عرشه فولادی و اهمیت آن

تهیه شاپ ورق عرشه فولادی به صورت دقیق و ترسیمی، می تواند باعث صرفه جویی در هزینه های نهایی پروژه و به ویژه، هزینه های خرید ورق شود. همانطور که می دانید قیمت خرید ورق های عرشه های فولادی بالاست. پس توصیه می شود که برای کاهش هزینه های خودتان، از شرکت های متخصص عرشه برای عملیات عرشه کمک بگیرید. تجربه نشان داده است که شرکت ها می توانند، هزینه کارفرمایان را تا چندین میلیون کاهش دهند.

 

تهیه نقشه های شاپ عرشه فولادی

تهیه نقشه شاپ عرشه فولادی

 

روش تهیه نقشه شاپ در سقف عرشه فولادی

شاپ درائینگ یا نقشه کارگاهی، نقشه‌ای است که در آن می توان تعداد، طول و جهت ورق های عرشه فولادی را در هر سقف مشخص کرد. بر اساس این نقشه، می توان نگارش لیستوفر ورق ها را انجام داد. مجری اجرای سقف نیز بر اساس نقشه متوجه می شود که هر ورق باید برای کدام بخش از سقف استفاده گردد.

روش ترسیم نقشه های عرشه فولادی

نمونه تهیه نقشه شاپ عرشه های فولادی

نکات مهم برای ترسیم نقشه شاپ

  1. اگر پروژه، نقشه سازه داشته باشد، لازم است که نقشه بر اساس فاصله ستون ها، جهت تیرهای فرعی، محل راه پله ها، بازشوها و آسانسور، اصلاح شود. چرا که ملاک عمل در نقشه، وضع موجود است.
  2. دهانه های دارای تیر اریب و ذوزنقه‌ای، طراحی شاپ باید به شکلی باشد که پرت و دور ریز ورق به حداقل برسد.
  3. بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، لازم است که محل وصله و اورلپ ورق های عرشه فولادی، روی تیرهای اصلی باشد و کمتر از  سانتی متر در نظر گرفته نشود. بنابراین، ورق ها باید به صورت یک تکه و از یک تیر به تیر دیگر در نظر گرفته شوند. 
  4. ورق های عرشه فولادی برای حمل و نقل، باید دارای طول حداکثر 11.80 متر باشند. این طور برابر حداکثر طولی است که یک تریلی قادر به حمل آن خواهد بود.
  5. بهتر است که برای بالاگذاری راحت تر ورق های عرشه فولادی، وزن هر بندیل کمتر از 1500 کیلوگرم باشد.
  6. برای نقشه های بزرگ تر، بهتر است که سطح هر طبقه، زون بندی شوند تا بالاگذاری ورق ها و تقسیم بندی آن ها روی سقف، به درستی صورت گیرد.
  7. تولید کننده ورق عرشه فولادی، می بایست روی بندیل های ورق، محل، طول و تعداد ورق ها را درج کند.
  8. بر  اساس آیین نامه های موجود، لازم است که محل نشیمن برای ورق عرشه فولادی از 5 سانتی متر کمتر نباشد.