• به روزرسانی: 1396/08/06
  • بازدید: 10364
وزن مخصوص ورق عرشه فولادی

 

وزن مخصوص یک متر ورق عرشه فولادی-متال دک

جدول ذیل با عرض مفیدهای استانداردفرمینگ که از مرکز تحقیقات ساختمان گواهینامه دریافت نموده اند محاسبه شده است، قابل ذکر است بدلیل مشکلات مخصوص به ثبت گواهینامه های مرکز تحقیقات ساختمان (از قبیل اسناد مالکیت کارخانه و ...) منظور ما از داشتن گواهینامه استاندارد های فرمینگ منطبق با آیین نامه های داخلی و خارجی است و بطور معمول در کشور صرف داشتن گواهینامه از این مرکز برای مهندسین محاسب ملاک عمل نمیباشد.

جدول زیر ورق با عرض مفید 94 و 96 سانتیمتر است

ردیف

ضخامت ورق گالوانیزه  گام فرمینگ  عرض مفیدفرمینگ  طول ورق  وزن مترطول (کیلوگرم)
1 ورق با ضخامت 0/7 میل 75 94 1 7/307
2 ورق با ضخامت 0/7میل 65 96 1 7/154
3 ورق با ضخامت 0/8میل 75 94 1 8/351
4 ورق با ضخامت 0/8میل 65 96 1 8/177
5 ورق با ضخامت 0/9میل 75 94 1 9/394
6 ورق باضخامت0/9میل 65 96 1 9/199
7 ورق باضخامت 1میل 75 94 1 10/438
8 ورق باضخامت 1میل 65 96 1 10/221
9 ورق باضخامت 1.2 میل 75 94 1 12/526
10 ورق باضخامت1.2میل 65 96 1 12/265
11 ورق باضخامت 1.25 75 94 1 13/048
12 ورق باضخامت 1.25 65 96 1 12/776

 

 

جدول زیر ورق با عرض مفید 91 و 99 سانتیمتر است 

ردیف

ضخامت ورق گالوانیزه  گام فرمینگ  عرض مفیدفرمینگ  طول ورق  وزن مترطول (کیلوگرم)
1 ورق با ضخامت 0/7 میل 75 91 1 7/548
2 ورق با ضخامت 0/7میل 65 99 1 6/938
3 ورق با ضخامت 0/8میل 75 91 1 8/626
4 ورق با ضخامت 0/8میل 65 99 1 7/929
5 ورق با ضخامت 0/9میل 75 91 1 9/704
6 ورق باضخامت0/9میل 65 99 1 8/920
7 ورق باضخامت 1میل 75 91 1 10/782
8 ورق باضخامت 1میل 65 99 1 9/911
9 ورق باضخامت 1.2 میل 75 91 1 12/939
10 ورق باضخامت1.2میل 65 99 1 11/893
11 ورق باضخامت 1.25 75 91 1 13/478
12 ورق باضخامت 1.25 65 99 1 12.265

  

درصورتیکه قصد اطلاع از قیمت و خریدعرشه فولادی را داریدکلیک فرمایید.

کارشناسان شرکت فولادکبیر در اولین فرصت آماده پاسخگویی به مشتریان محترم میباشند.

 

وزن مخصوص عرشه فولادی