• به روزرسانی: 1401/07/30
  • بازدید: 9050
محاسبه فهارست بها عرشه فولادی
در پروژه های عمرانی و دولتی، محاسبه فهارست بها عرشه فولادی بسیار مهم است. چرا که برای اجرای مناقصه ها، کارفرما قیمت مصالح سقف عرشه های فولادی و دستمزد را بر اساس فهارست بها مورد توجه قرار می دهد. بنابراین، لازم است که تمامی قیمت ها بر حسب کیلوگرم تعیین شوند. همچنین، پس از تعیین قیمت مصالح، لازم است که قیمت دستمزد نیز به کیلوگرم تبدیل شود و ارائه گردد.

محاسبه فهارست بها عرشه فولادی

محاسبه فهارست بها عرشه فولادی

ردیف های فهارست بها عرشه فولادی

اجزایی که به منظور اجرای سقف عرشه فولادی در انواع سازه های فلزی یا سازه های سبک LSF مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از:

1- ردیف 160704 از فصل شانزدهم فهرست بهای پایه رشته ابنیه

  • تهیه و اجرای متال دک یا سازه فلزی ماندگار برای سقف طبق مشخصات فنی به همراه گل میخ ها و اتصالات مربوط به آن ها

جدول محاسبه وزن ورق عرشه فولادی

جدول محاسبه وزن ورق عرشه فولادی

جدول وزن ورق های عرشه فولادی بر اساس ضخامت

جدول وزن ورق های عرشه فولادی بر اساس ضخامت

وزن گل میخ ها و عرشه های فولادی

در دو جدول بالا، می توانید وزن ورق های عرشه فولادی را مشاهده کنید. وزن گل میخ ها با ارتفاع 115 میلی متر، 290 گرم و ارتفاع 100 میلی متر، 260 گرم می باشد. همچنین، وزن فلاشینگ های 20 سانتی متری، به طور متوسط در هر متر به اندازه 800 گرم می باشد.

2- استفاده از اضافه بهای ردیف 080304 فصل هشتم فهرست بهای ابنیه

  • هرگاه ضخامت بتن ریزی 15 سانتی متر و یا کمتر باشد.

3-  فهرست هفتم بهای ابنیه برای محاسبه آرماتوربندی از ردیف ها و اضافه بهای متناسب با نوع و ابعاد میلگردها، قابل استفاده است.

4-برای تعیین بتن ریزی مناسب با مشخصات فنی، می توانید از ردیف های هشتم فهرست بهای ابنیه استفاده کنید.

5- هزینه های مربوط به حمل مصالح از جمله آهن، ماسه، شن و سیمان، با توافق با کارفرما و یا دستگاه نظارت از ردیف های فصل حمل و نقل بهای ابنیه، تعیین شود.

خرید سقف عرشه فولادی از مجموعه شرکت های کبیر

 

مجموعه شرکت های کبیر، بزرگ ترین پیمانکار سقف عرشه فولادی و شیروانی در کشور ایران است. در این شرکت امکان اجرای سقف عرشه های فولادی، فروش انواع متریال ها برای اجرای سقف و پوشش دهی سقف های شیروانی و سوله‌ای و ... فراهم شده است. در صورت نیاز به دریافت خدمات نصب، خرید و مشاوره برای اجرای هر نوع سقف عرشه فولادی، می توانید با کارشناسان این مجموعه در ارتباط باشید.