• به روزرسانی: 1401/07/30
  • بازدید: 5022
علل لزرش عرشه فولادی
علل لرزش در سقف عرشه فولادی

در صورتی که تمامی ضوابط و استانداردهای لازم برای اجرای سقف عرشه فولادی، مطابق با آیین نامه های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار گیرند. میزان لرزش در این سقف تا حد نرمال خواهد بود و بیشتر از دیگر سقف ها نیست. در نظر گرفتن علل لرزش در سقف های عرشه های فولادی و ارائه یک سری راهکارها برای رفع معایب سقف عرشه ها، می تواند این نوع سقف را به یکی از بهترین و کم لرزش ترین سقف ها تبدیل کند.

به همین خاطر، در ادامه مقاله در مورد مواردی که می توانند باعث افزایش لرزش در سقف عرشه های فولادی شوند، صحبت می کنیم.

علل لرزش در سقف عرشه فولادی

علل لرزش در سقف عرشه فولادی

عوامل افزایش دهنده لرزش در سقف عرشه های فولادی

  1. طول دهانه عرشه فولادی، نباید از حد استاندارد بیشتر شود.
  2. فاصله تیرهای فرعی، برای تامین نشیمن ورق های گالوانیزه عرشه های فولادی تاثیرگذارند.
  3. ارتفاع بتن برای سقف عرشه های فولادی، باید حداقل 12.5 سانتی متر در نظر گرفته شود.
  4. لازم است که بتن با عیار 350 کیلوگرم در متر مکعب مورد استفاده قرار گیرد. اسلامپ 8 که با فوق روان کننده ها به اسلامپ 12 افزایش یافته است؛ می تواند بهترین بتن برای اجرای سقف بدون ویبره باشد.
  5. به دلیل وجود آرماتورها و کنگره های ورق گالوانیزه عرشه های فولادی، امکان اجرای ویبره در سقف بسیار کم است و البته ویبره در سقف تاثیر زیادی هم ندارد.
  6. میلگرد استفاده شده باید دارای نمره 8 و آجدار باشد. همچنین، فواصل در شبکه میلگرد 30 سانتی متر تعیین می شود.
  7. پس از اینکه سقف عرشه بتن ریزی شد، لازم است که تا 72 ساعت هیچ باری روی آن قرار داده نشود.