• به روزرسانی: 1401/07/25
  • بازدید: 5800
روش طراحی سقف عرشه فولادی
روش های طراحی عرشه فولادی

برای طراحی سقف عرشه فولادی، دو روش اصلی وجود دارد که عبارتند از:

الف) ورق فولادی به شکل قالب ماندگار (Permanet Shuttering)

ب) ورق فولادی به شکل المان کششی (Tensile Component)

روش طراحی سقف عرشه فولادی

روش طراحی سقف عرشه فولادی

الف) ورق فولادی به عنوان قالب ماندگار

برای طراحی سقف عرشه فولادی با این روش، از مقاومت کششی ورق فولادی در مقطع فولادی صرف نظر خواهد شد. ورق های فولادی در این روش، می بایست بارهای زنده (افراد و ابزار) و وزن بتن ریزی خشک و تر را تحمل کنند. پس از اینکه گیرش بتن انجام شد، نیازی به دکفراژ نیست و تا پایان عمر ساختمان، باقی هستند.

در این روش طراحی سقف عرشه فولادی، سقف به عنوان یک دال بتنی مسلح مشخص می شود و عملکرد سازه ای ورق عرشه فولادی، مورد توجه قرار نمی گیرد. این روش طراحی سقف، می تواند باعث بیشتر شدن میزان آرماتور محاسباتی مقطع گردد. چون آرماتورها نیز باید به جای ورق های فولادی، کشش مقاطع را نیز تحمل کنند. معمولا در این روش طراحی، برای رفع نیاز سازه به تحمل کشش، از آرماتورهای طولی که همان آرماتورهای کششی اند، استفاده می شود.

ب) ورق فولادی به عنوان المان کششی

در این روش طراحی سقف عرشه فولادی، ورق های فولادی مانند یک المان کششی مقطع مشخص می شوند. مقطع نیز به صورت یک سازه با عملکرد مرکب عمل می کند. در این روش طراحی، بتن و ورق فولادی عرشه، دارای درگیری زیادی هستند و این موضوع از ایجاد لغزش در حین مقاومت در برابر  لنگرها و برش گیرها جلوگیری می کند.

در صورتی که این فرضیات برای طراحی سقف عرشه های فولادی مورد توجه قرار گیرند، می توان یک سقف کاملا اقتصادی طراحی کرد. زیرا آرماتورهای محاسباتی در این روش به حداقل ممکن می رسد. البته برای طراحی این نوع سقف عرشه، لازم است که فرد طراح در مورد رفتار مشترک بتن و ورق فولادی اطلاعات کافی داشته باشد.

روش طراحی سقف عرشه فولادی

ورق فولادی فرم دار یا عرشه تحتانی

ورق فولادی فرم دار یا عرشه تحتانی چیست؟

ورق فولادی فرم دار، قسمتی از سقف عرشه فولادی است که با چند روش مختلف در مقابل آتش سوزی ایمن می شود.

  1. مقاومت در مقابل آتش توسط رنگ های منبسط شونده ( Intumescent paint)

رنگ های منبسط شونده، یکی از انواع رنگ هایی اند که با افزایش حرارت در حدود 270 تا 300 درجه سانتی گراد، می توانند نزدیک به 20 برابر ضخامت اولیه خودشان حجیم تر شوند. به همین خاطر، می توانند یک عایق خوب در برابر حرارت باشند.

  1. پوشش های با خواص سیمانی

یکی دیگر از انواع پوشش های ضد حریق، پوشش های سیمانی هستند که می توانند به صورت خشک و تر اجرا شوند. این نوع پوشش می تواند به خوبی عرشه فولادی را تا ساعت ها در برابر آتش ایمن کند. ماده سیمانی به صورت پاششی و شاتکریت، روی سقف عرشه ایجاد می شود. برای اجرای این سبک از عایق، نیاز به در نظر گرفتن قوانین آیین نامه های مختلف به خصوص آیین نامه کشور انگلستان یا BSI است.