• به روزرسانی: 1401/07/23
 • بازدید: 5920
الزامات اجرای سقف عرشه فولادی
مقدمه

به منظور اجرای عرشه فولادی، لازم است که یک سری قوانین مورد توجه قرار گیرند. این قوانین مربوط به بتن ریزی، اجرای گل میخ ها یا برش گیرها و آرماتوربندی هستند که در ادامه این مقاله در مورد آن ها توضیح می دهیم.

الزامات اجرای عرشه فولادی

الزامات اجرای سقف عرشه فولادی

الزامات اجرای سقف عرشه فولادی

 • گام عرشه های فولادی باید 5 الی 7.5 سانتی متر باشند.
 • وصله ورق های گالوانیزه عرشه فولادی، برای تیرهای اصلی مجاز است. در این صورت، لازم است که دو عرشه وصله شده، حداقل 50 میلی متر روی تیرهای اصلی با هم همپوشانی داشته باشند.
 • عرض نشیمن ورق های عرشه فولادی روی تیرهای اصلی و لبه، حداقل برابر نیمی از عرض بال تیرآهن است. این مقدار نباید کمتر از 50 میلی متر باشد.
 • بتنی که روی گل میخ را پوشش داده است، باید حداقل 13 میلی متر باشد.
 • در صورتی که دمای فلز پایه 18 درجه زیر صفر باشد. یا اینکه ورق رطوبت پیدا کرده باشد، امکان جوشکاری وجود ندارد.
 • در سقف عرشه فولادی، استفاده از آرماتورهای کششی، قالب بندی و شمع بندی نیاز نیست.
 • برای حمل ورق های عرشه فولادی، باید دقت لازم صورت گیرد تا ورق ها آسیب نبینند. در صورت آسیب دیدن ورق ها، از به کار بردن آن ها در عرشه فولادی خودداری کنید.
 • برای اجرای متال دک، لازم است که ابتدا عرشه های فولادی روی تیرها پخش شوند. سپس، زمان جوش خوردن گل میخ ها روی تیرها مطابق با نقشه مورد نظر است. فقط میلگردهای حرارتی در این سیستم اجرا می شوند و نیازی به میلگردهای کششی نیست. سپس، بتن ریزی انجام می شود.
 • المان های فولادی طراحی شده به صورت مختلط، باید در فاصله کمتر از 400 میلی متر مهار گردند.

الزامات بتن ریزی عرشه فولادی

قوانین مربوط به آرماتور و بتن ریزی در عرشه فولادی

الزامات مربوط به اجرای گل میخ

گل میخ ها را می توان یکی از مهم ترین اجزای سقف عرشه فولادی شناخت که با رعایت الزامات زیر قابل استفاده اند.

 • قطر گل میخ باید حداکثر 19 میلی متر و حداقل ارتفاع آن پس از نصب (اندازه گیری از بالای عرشه ذوزنقه ای)، 4 سانتی متر است.
 • گل میخ های برش گیر که در امتداد تیر تکیه گاهی مورد استفاده قرار گرفته اند، نباید دارای فاصله بیشتر از 900 میلی متر باشند.
 • لازم است که گل میخ ها از زنگ زدگی، روغن و رطوبت عاری باشند.
 • امکان جوش کردن گل میخ ها روی ورق فولادی ذوزنقه ای و یا به عضو فولادی وجود دارد.
 • لازم است که گل میخ ها روی بال ذوب شوند.
 • اجرای گل میخ ها در بازه های فولادی با اتصالات خمشی، مجاز نیست. مهار عرشه ها در این ناحیه ها، با کمک پرچ و یا خال جوش ها هستند.
 • حلقه سرامیکی که برای محافظ جوشکاری استفاده می شود، باید خشک باشد. در غیر این صورت، نیاز است که حلقه قبل از اجرا، در دمای 170 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت قرار گیرد تا خشک شود.
 • برای سازه های فولادی که دارای اتصالات خمشی هستند، امکان اجرای گل میخ در فاصله ای برابر با ارتفاع تیر از بر ستون اجرای گل میخ وجود ندارد. در این سازه ها، عرشه های فولادی با کمک پرچ و خال جوش ها، مهار می شوند.
 •  اگر آرایش گل میخ ها روی تیرهای اصلی در نقشه مشخص نشده باشد، لازم است که گل میخ ها به شکل یک کنگره در میان اجرا گردند.
 • لازم است که تپانچه جوشکاری تا پایان جوشکاری و سفت شدن حوضچه مذاب، در محل جوشکاری به شکل عمود قرار داده شود.
 • پس از اینکه جوشکاری تمام شد و حوضچه مذاب نیز سر شد، لازم است که حلقه های سرامیکی شکسته و برداشته شوند.

 

قوانین اجرای عرشه فولادی

قوانین اجرای عرشه فولادی

قوانین مربوط به آرماتور و بتن ریزی در عرشه فولادی

بتن ریزی یکی از مهم ترین مراحل برای اجرای سقف عرشه فولادی است. به همین خاطر توجه به الزامات بتن ریزی و آرماتوربندی که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم، بسیار حائز اهمیت است.

 • میلگردهای مصرف شده در آرماتور و بتن ریزی، باید تمیز باشند و چربی و زنگ زدگی روی آن ها وجود نداشته باشد.
 • ضخامت دال بتنی که در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای قرار دارد، باید حداقل 50 میلی متر در نظر گرفته است.
 • سنگدانه هایی که برای بتن ریزی دال مرکب  عرشه ها مورد استفاده قرار می گیرند، باید حداکثر دارای 24 میلی متر باشند.
 • عرض متوسط کنگره هایی که با بتن پر شده اند، حداقل 75 میلی متر در نظر گرفته می شود.
 • برای بازشوهایی که دارای ابعاد کمتر از 300 میلی متر برای هر وجه هستند، لازم است که پیش از بتن ریزی، محل بازشو با کمک پلاستوفوم پوشیده شود. پس از اینکه بتن ریزی انجام شد، برشکاری در ورق عرشه فولادی انجام می شود.
 • برای بازشوهایی که دارای ابعاد متوسط (300 الی 700 میلی متر در هر وجه) هستند، علاوه بر پلاستوفوم، آرماتورهای قطری در گوشه های بازشو باید مورد استفاده قرار گیرند.
 • برای بازشوهایی که دارای ابعاد بزرگ تر از 700 میلی متر برای هر وجه هستند، نیاز به اجرای تیر در لبه بازشوها است.
 • امکان دپوی مصالح قبل از گیرش بتن سقف روی عرشه فولادی، وجود ندارد.
 • لازم است که بتن در محل نهایی خودش ریخته شود. در صورتی که امکان بتن ریزی در این حالت وجود نداشته باشد، دپوی بتن روی تیرهای اصلی و فرعی مجاز است؛ اما نباید روی ورق عرشه فولادی صورت گیرد.