• به روزرسانی: 1401/07/17
  • بازدید: 9475
سقف سبک عرشه فولادی
سقف سبک عرشه فولادی

سقف های سبک فلزی با کمک سیستم صلب عرشه فولادی و تیرهای C شکل و نصب گل پیچ ها، امکان پذیر است. گل پیچ های مورد استفاده قرار گرفته در این نوع سقف، جایگزین برشگیرهای جوشی شده اند. به طور کلی سقف سبک عرشه فولادی، می تواند روی انواع سازه ها از جمله فلزی، بتنی و LSF از پیش ساخته، نصب گردد.

جزئیات اجرای سقف های سبک عرشه های فولادی

  • ورق های عرشه های فولادی که دارای گام 60 هستند و گل پیچ هایی که جایگزین برش گیرها، می شوند؛ می توانند برای اجرای سقف سبک عرشه های فولادی مورد استفاده قرار گیرند.
  • تیرهایی که برای اجرای سقف سبک عرشه فولادی مورد استفاده قرار می گیرند، به شکل C هستند.
  • ورق های فولادی مورد استفاده قرار گرفته، از نوع پرمقاومت ST52 هستند که با فواصل تیرریزی 1 متر تا 1 و نیم متر، هستند.

سقف سبک عرشه فولادی

جدول تفاوت وزن تیرهای Cشکل و IPE

 

مزیت های این نوع سقف عرشه فولادی

از مزایای اصلی سقف سبک عرشه های فولادی، می توان به استفاده از تیرهای سبک وزن تر و گل پیچ به جای گل میخ جوشی اشاره کرد. گل پیچ هایی که برای اجرای این سقف ها مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار ساده استفاده می شوند و نیازی به تخصص زیادی برای استفاده از آن ها نیست.