• به روزرسانی: 1401/07/17
  • بازدید: 8566
پله های عرشه فولادی
روش اجرای پله ها در سقف عرشه فولادی روی بال فوقانی شمشیری ها

به منظور اجرای پله های عرشه فولادی، از فلاشینگ ها جهت مهار کردن بتن ریزی استفاده می شود. همچنین، به دلیل روان بودن حوضچه جوش و مواد مذاب، لازم است که اجرای جوش گل میخ ها با روش های مشخصی انجام شود. به طور مثال، امکان استفاده از سرامیک هایی که از یک سمت بسته هستند، برای پله های عرشه های فولادی وجود دارد. در نهایت میلگردها روی عرشه های فولادی اجرا می شوند و کار بتن ریزی آغاز می گردد.

اجرای پله سقف عرشه فولادی

روش اجرای پله ها در سقف عرشه فولادی

پله سقف عرشه های فولادی با ورق های متال دک

زمانی که در راه پله های عرشه فولادی، ورق های متال دک روی بال تحتانی شمشیری ها اجرا شوند، امکان استفاده از دستگاه جوش استادولدینگ برای جوشکاری کردن گل میخ ها وجود ندارد. در این زمان لازم است که به منظور اجرای برش گیرها، از ناودانی و جوشکاری برشگیر روی قسمت فوقانی بال های تحتانی شمشیری ها استفاده کرد.