• به روزرسانی: 1401/07/17
  • بازدید: 7941
سبک سازی عرشه فولادی
سقف سبک ساختمان فلزی و بتنی

در حال حاضر، اجرای سقف عرشه فولادی نسبت به دیگر انواع سقف ها، مقرون به صرفه تر است. با این حال، در نظر گرفتن یک سری نکات برای طراحی اقتصادی عرشه های فولادی بسیار حائز اهمیت است. شما می توانید این نکات را از طریق فایل زیر دریافت و مطالعه کنید.

فایل طراحی اقتصادی سقف عرشه های فولادی

فایل PDF دفترچه محاسبات فرمینگ ورق عرشه های فولادی

Stylization of steel deck

سبک سازی عرشه های فولادی

نکته بسیار مهم در مورد عرشه فولادی

هر گونه فرمینگ عرشه های فولادی در شرایط زیر، قابل قبول دستگاه نظارت کارگاه ها خواهد بود.

  • رعایت شدن ارتفاع عرشه مطابق با نقشه ها
  • وجود سطوح آجدار و نوک های برجسته در عرشه ها
  • داشتن عرض مفید استاندارد
  • یا داشتن دفترچه محاسبات مختص به خودش

 

سقف سبک ساختمان فلزی و بتنی

سبک سازی و طراحی بهینه سقف عرشه فولادی توجیه اقتصادی سقف عرشه فولادی نسبت به دیگر سقف ها بسیار بالاتر است.جهت دانلود فایل PDF طراحی اقتصادی سقف عرشه فولادی ازفایل زیراستفاده نمایید:

1- فایل طراحی اقتصادی سقف عرشه فولادی

(توجه)

در نظر داشته باشید هر گونه فرمینگ عرشه فولادی که ارتفاع عرشه در آن مطابق نقشه ها رعایت شده باشد(معمولا" گام 75و65) و سطوح آجدار و نک های برجسته نیز داشته باشد و عرض مفید استاندارد و یا دفترچه محاسبات مختص به خود را دارا باشد قطعا" مورد قبول دستگاه نظارت کارگاه ها میباشد.