لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

ورق عرشه فولادی 1 سمنان

  • کد کالا: 5009
  • برند: سمنان
  • ضخامت: 1
  • عرض: 1250
  • حالت: شیت
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 29,510تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.