لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

مش نمره 10 آجدارچشمه 25

  • کد کالا: 10014
  • مدل: شبکه فولادی
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 16,700تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.