لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

مش نمره 8 آجدارچشمه 20

  • کد کالا: 10008
  • مدل: شبکه فولادی
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 16,000تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.