لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

مش نمره 6 آجدار چشمه 20

  • کد کالا: 10003
  • مدل: شبکه فولادی
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 20,850تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.