لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

ورق شیروانی 070 دامپا آبی رال 5015

  • کد کالا: 6185
  • مدل: طرح دامپا
  • ضخامت: 0.7
  • عرض: 1250
  • حالت: شیت
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 36,910تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.