لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

ورق شیروانی 040 دامپا نارنجی رال 2004

  • کد کالا: 6166
  • مدل: طرح دامپا
  • ضخامت: 0.4
  • عرض: 1250
  • حالت: شیت
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 38,150تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.