لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

ورق شیروانی 060 ژنوا قرمز رال 3000

  • کد کالا: 6146
  • مدل: طرح ژنوا
  • ضخامت: 0.6
  • عرض: 1250
  • حالت: شیت
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 36,750تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.