لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

ورق شیروانی 060 پالرمو پرتقالی رال 1028

  • کد کالا: 6119
  • مدل: طرح پالرمو
  • ضخامت: 0.6
  • عرض: 1250
  • حالت: شیت
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 35,400تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.