لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

ورق شیروانی 050 پالرمو سبز رال 6024

  • کد کالا: 6112
  • مدل: طرح پالرمو
  • ضخامت: 0.5
  • عرض: 1250
  • حالت: شیت
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 36,400تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.