لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

ورق شیروانی 040 پالرمو سفید رال 9016

  • کد کالا: 6101
  • مدل: طرح پالرمو
  • ضخامت: 0.4
  • عرض: 1250
  • حالت: شیت
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 38,500تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.