لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

ورق شیروانی 040 پالرمو قهوه ای سوخته رال 8017

  • کد کالا: 6099
  • مدل: طرح پالرمو
  • ضخامت: 0.4
  • عرض: 1250
  • حالت: شیت
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 38,310تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.