لوگو
فولاد کبیرمجموعه شرکتهای کبیر (سهامی خاص)

ورق شیروانی نارنجی رال 2004

  • کد کالا: 6070
  • مدل: طرح شادولاین
  • ضخامت: 0.4
  • عرض: 1250
  • حالت: شیت
  • محل تحویل: بنگاه تهران
قـیمـت: 37,210تومان
قیمتها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد.