جهت تیرریزی عرشه فولادی

جهت تیرریزی عرشه فولادی

 

 

 

 

 

 

فواصل تیرریزی و ضخامت ورق عرشه فولادی/فرمینگ عرشه فولادی/تیرریزی عرشه فولادی/ورق گالوانیزه

سقف کامپوزیت و عرشه فولادی

در سقف کامپوزیت و سقف عرشه فولادی  در نرم افزار چون خود تیر ها عملا" رسم می شوند پس بحث تیر ریزی سقف مستقیما به خود این تیرها بر میگردد  و سقف یک طرفه که روی تیرها رسم می کنیم نقش انتقال بار را خواهد داشت یعنی باید جهت آن عمود بر تیرهای فرعی بوده تا بار ابتدا از سقف به تیر های فرعی انتقال یابد سپس از طریق تیر های فرعی به اصلی منتقل شود (با هر بار تغییر جهت تیرچه ها باید جهت سقف نیز تغییر یابد) 

 

در سقف عرشه فولادی باید به این نکته اجرایی نیز توجه داشت که تغییر جهت تیرچه ها باعث

سختی کار در اجرای ورق کنگره ای عرشه خواهد شد زیرا در هر دهانه باید جهت آن عوض شود.

 

 

جهت اطلاع بیشتر از فواصل تیرریزی و ضخامت ورق گالوانیزه عرشه فولادی 

و فواصل مش فولادی یا میلگرد گذاری  کلیک کنید :

 

 

فواصل تیرریزی وضخامت ورق عرشه فولادی

 

 

 

.