بتن ریزی سقف عرشه فولادی

بتن ریزی سقف عرشه فولادی

 

 

 

روش اجرای بتن ریزی سقف عرشه فولادی

در سقف عرشه فولادی به روش های مختلف بتن ریزی صورت میگیرد اغلب با ماله دستی و یا روش ماله لوله ای و تلسکوپی،البته جهت کف اکسپوز نیز ماله پروانه ای و بتن سخت قابل اجرا میباشد.

جهت ورود به صفحه محاسبات میزان بتن مصرفی در سقف عرشه فولادی کلیک فرمایید.

 

 

 

بتن ریزی سقف عرشه فولادی